fbpx
Chu kỳ giấc ngủ và các giai đoạn của giấc ngủ

Chu kỳ giấc ngủ và các giai đoạn của giấc ngủ

Trong khi ngủ, cơ thể chúng ta sẽ trải qua nhiều chu kỳ giấc ngủ. Mỗi chu kỳ bao gồm bốn giai đoạn: ba giai đoạn chuyển động mắt không nhanh (non-REM) và một giai đoạn chuyển động...

Vòng quay may mắn cùng CircleDNA

  • - CIRCLE VITAL miễn phí
  • - CIRCLE PREMIUM miễn phí
  • - VOUCHER 3% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 5% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 10% CIRCLE PREMIUM
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY