Mẫu DNA được cho vào trong ống nghiệm chuyên dụng có thể được bảo quản trong vòng 6 tháng ở điều kiện nhiệt độ phòng. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích khách hang chuyển mẫu DNA của họ đến phòng xét nghiệm của chúng tôi càng sớm càng tốt để nhận được kết quả sớm nhất.