fbpx
Tổ tiên | Hạng mục kết quả CircleDNA
Kết quả toàn diện, dành riêng cho bạn

Cung cấp đầy đủ thông tin di truyền của bạn với hơn 500 kết quả với trên 20 hạng mục

Khái Niệm Cơ Bản Về Tổ Tiên

 
Khái Niệm Cơ Bản Về Tổ Tiên

Bạn là ai và kết quả của tổ tiên của bạn là ai, từ sự xuất hiện của loài người qua hàng ngàn năm di cư.

Bằng cách xem xét kỹ hơn về DNA của bạn, chúng tôi có thể ước tính tỷ lệ phần trăm mà tổ tiên của bạn đến từ sáu khu vực địa lý khác nhau.

Kết Quả Di Truyền Tổ Tiên Của Bạn Bao Gồm

 width= Thành Phần Tổ Tiên Của Bạn
Tìm hiểu nơi trên thế giới tổ tiên của bạn đến từ đâu, và hồ sơ di truyền độc đáo của bạn đến từ đâu.
 width= Những Gen Đã Được Xét Nghiệm
Phân tích các đột biến được phân tích và phát hiện trong mẫu DNA của bạn và cách chúng tôi xác định kết quả của bạn.
 width= Khu Vực Tổ Tiên Của Bạn
Kết quả khu vực tổ tiên bạn sẽ nhận được chia thành 6 nhóm: Đông Á, Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông, Đông Nam Á và Nam Á.
 width= Thông Tin Về Kết Quả Của Bạn
Bạn sẽ nhận được kết quả dễ hiểu giải thích (các) khu vực địa lý DNA duy nhất của tổ tiên bạn.

 

Giải Mã Đặc Điểm Tổ Tiên Của Bạn

 
Giải Mã Đặc Điểm Tổ Tiên Của Bạn

Tất cả loài người đều có chung một nguồn gốc ở Châu Phi, nhưng tổ tiên của bạn trở nên độc đáo và khác biệt khi tổ tiên của bạn bắt đầu di cư. Với phân tích tổ tiên của chúng tôi, bạn có thể khám phá thêm về bạn.

Chúng tôi phân tích gen của bạn để giúp bạn hiểu nơi tổ tiên của bạn sống và nguồn gốc của bạn.

 • Người Hoa gốc Bắc Hán
 • Người Hoa gốc Nam Hán
 • Dân tộc thiểu số phía Bắc
 • Dân tộc thiểu số phía Nam
 • Dân tộc thiểu số phía Tây
 • Người gốc Nhật và Người gốc Hàn
 • Người gốc Nam Á
 • Indonesian, Thai, Malaysian, Filipino, Cambodian & Burmese
 • Người gốc Indonesia, Thai, Malaysia, Philippines, Cambodia & Myanmar
 • Người gốc Châu Phi
 • Người gốc Trung Đông
 • Người gốc Đông Âu
 • Người gốc Tây Bắc Âu
 • Người gốc Bắc Âu
 • Người gốc Nam Âu

Cung Cấp Các Chi Tiết Hấp Dẫn Về Bạn Và DNA Của Bạn

 

Chúng tôi giúp bạn hiểu rõ thành phần tổ tiên của riêng bạn.

Cung Cấp Các Chi Tiết Hấp Dẫn Về Bạn Và DNA Của Bạn

Tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện đằng sau nguồn gốc chủng tộc của bạn.

Cung Cấp Các Chi Tiết Hấp Dẫn Về Bạn Và DNA Của Bạn

Vòng quay may mắn cùng CircleDNA

 • - CIRCLE VITAL miễn phí
 • - CIRCLE PREMIUM miễn phí
 • - VOUCHER 3% CIRCLE PREMIUM
 • - VOUCHER 5% CIRCLE PREMIUM
 • - VOUCHER 10% CIRCLE PREMIUM
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY