fbpx
Đáp ứng thuốc | Hạng mục kết quả CircleDNA
Kết quả toàn diện, dành riêng cho bạn

Cung cấp đầy đủ thông tin di truyền của bạn với hơn 500 kết quả với trên 20 hạng mục

Cá Nhân Hóa Đơn Thuốc

 
Cá Nhân Hóa Đơn Thuốc

Cùng một loại thuốc có thể ảnh hưởng đến mỗi người khác nhau. Đối với một số người, thuốc hoạt động tốt, và đối với những người khác, thuốc có thể gây ra tác dụng phụ hoặc kém hiệu quả. Điều này là do tất cả chúng ta đều có một số gen nhất định có chứa các chỉ thị để tổng hợp protein được gọi là enzyme. Những enzyme này có liên quan đến việc phá vỡ nhiều loại thuốc trong cơ thể, chủ yếu tại gan. Kết quả là, một số người trong chúng ta phân hủy thuốc hoặc loại bỏ thuốc khỏi cơ thể nhanh hay chậm. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, hoặc nguy cơ tác dụng phụ mà chúng ta có thể phải đối với một loại thuốc cụ thể.

CircleDNA Đáp ứng thuốc cung cấp kết quả về đáp ứng của cơ thể bạn với 107 loại thuốc được sử dụng để điều trị bao gồm dị ứng, vấn đề sức khỏe tâm thần, đau, v.v. Mục đích của CircleDNA Đáp ứng thuốc là cung cấp cho bạn thông tin về loại thuốc nào có thể cần điều chỉnh liều, có thể ít có tác dụng với bạn hơn hoặc có thể tăng nguy cơ tác dụng phụ dựa trên đặc điểm di truyền của bạn.

Kết Quả CircleDNA Đáp Ứng Thuốc Của Bạn Bao Gồm

 width= Hồ Sơ Đáp Ứng Thuốc Của Riêng Bạn
Chúng tôi kiểm tra gen của bạn để xác định cách cơ thể bạn sẽ đáp ứng với 107 loại thuốc được FDA chấp thuận.
 width= Những Gen Đã Được Xét Nghiệm
Các đột biến trong DNA của bạn được phát hiện, phân tích và cách chúng tôi xác định kết quả của bạn.
 width= Hiểu Đúng Để Quyết Định Chính Xác
Chúng tôi thay thế phương pháp thử nghiệm và tiếp cận hiện nay đối với điều trị bằng thuốc để cải thiện hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ.
 width= Thông Tin Về Kết Quả Của Bạn
Bạn sẽ nhận kết quả được giải thích một cách dễ hiểu rằng đặc điểm di truyền của riêng bạn tác động như thế nào đến thuốc bạn dùng.

 

Bạn Có Biết Không

 

Thuốc chống trầm cảm (SSRIs) chỉ có tác dụng với khoảng 38% dân số, hoặc thuốc hen chỉ có tác dụng với 40% dân số, hoặc thuốc trị tiểu đường chỉ có tác dụng với 43% dân số*?

 width=

* Nguồn: Brian B. Spear, Margo Heath-Chiozzi, Jeffrey Huff, “Clinical Trends in Molecular Medicine,” Volume 7, Issue 5, 1 May 2001, pages 201-204.

Đánh Giá Nguy Cơ Rủi Ro Tiềm Năng Của Bạn

 

Tác dụng phụ liên quan đến thuốc có thể nghiêm trọng và đe dọa tính mạng. Các tác dụng phụ có thể xảy ra ngay cả khi thuốc được bác sĩ kê toa bình thường và được bệnh nhân sử dụng đúng cách. Những người dùng nhiều loại thuốc khác nhau sẽ đối mặt với nguy cơ tác dụng phụ nguy hiểm cao hơn, đặc biệt nếu họ trên 65 tuổi. Mỗi năm, hàng triệu người phải nhập viện vì những tác dụng phụ nguy hiểm do thuốc gây ra. Với CircleDNA Đáp ứng thuốc, bạn được trao quyền để cải thiện chất lượng sống và giảm nguy cơ, bây giờ và trong tương lai.

Đánh Giá Nguy Cơ Rủi Ro Tiềm Năng Của Bạn

Hiểu Cách Cơ Thể Bạn Đáp Ứng Với 107 Loại Thuốc Được FDA Chấp Thuận

 
Hiểu Cách Cơ Thể Bạn Đáp Ứng Với 107 Loại Thuốc Được FDA Chấp Thuận

Tất Cả 107 Mặt Hàng Xét Nghiệm Đáp Ứng Thuốc Được FDA Chấp Thuận

Adalimumab, Alendronate, Amisulpride, Amlodipine, Aripiprazole, Atenolol, Atorvastatin, Budesonide, Bumetanide, Buprenorphine, Bupropion, Carisoprodol, Carvedilol, Celecoxib, Chlorpromazine, Citalopram, Clopidogrel, Daptomycin, Dexlansoprazole, Diazepam, Diclofenac, Dicloxacillin, Digoxin, Duloxetine, Enalapril, Entacapone, Erythromycin, Escitalopram, Esomeprazole, Etanercept, Fenofibrate, Fentanyl, Fexofenadine, Flurbiprofen, Fluticasone, Fluvastatin, Furosemide, Glibenclamide, Gliclazide, Glimepiride, Glipizide, Hydralazine, Hydrochlorothiazide, Ibuprofen, Indomethacin, Infliximab, IsosorbideMononitrate, Lansoprazole, Levodopa, Losartan, Lovastatin, Meloxicam, Memantine, Metformin, Methadone, Methotrexate, Methylphenidate, Midazolam, Moclobemide, Montelukast, Morphine, Naloxone, Naltrexone, Naproxen, Olanzapine, Olmesartan, Omeprazole, Paliperidone, Pantoprazole, Paracetamol, Phenobarbital, Phenylephrine, Pioglitazone, Pramipexole, Prasugrel, Pravastatin, Propofol, Quetiapine, Rabeprazole, Repaglinide, Risedronate, Rivastigmine, Rocuronium, Rosuvastatin, Salbutamol, Salmeterol, Sertraline, Sildenafil, Simvastatin, Sulfasalazine, Sumatriptan, Telmisartan, Ticagrelor, Tiotropium, Triamcinolone, ValproicAcid, Valsartan, Verapamil, Voriconazole, Warfarin, Ziprasidone.

Tìm hiểu thêm về lợi ích và giới hạn của Circle DNA Đáp ứng thuốc

 

Tìm hiểu thêm về lợi ích và giới hạn của Circle DNA Đáp ứng thuốc

Kết quả CircleDNA Đáp ứng thuốc có thể giúp bác sĩ trong việc điều trị bằng thuốc hiện tại hoặc tương lai.

Tìm hiểu thêm về lợi ích và giới hạn của Circle DNA Đáp ứng thuốc

Giảm hoặc tránh tác dụng phụ của thuốc.

Tìm hiểu thêm về lợi ích và giới hạn của Circle DNA Đáp ứng thuốc

Cung cấp chính xác hơn cá nhân theo toa hoặc liều lượng.

Hiểu Về Hệ Gen Dược Lý - Nghiên Cứu Về Vai Trò Của Gen Trong Đáp Ứng Thuốc

 
Hiểu Về Hệ Gen Dược Lý - Nghiên Cứu Về Vai Trò Của Gen Trong Đáp Ứng Thuốc

Hệ gen dược lý (Pharmacogenomics) nghiên cứu về cách con người đáp ứng khác nhau với điều trị bằng thuốc dựa trên đặc điểm di truyền hoặc gen của họ. Chế độ ăn uống, sức khỏe tổng thể và môi trường cũng có ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng của thuốc, nhưng không có yếu tố nào mạnh hơn di truyền của bạn trong việc đáp ứng thuốc.

Kết Quả CircleDNA Đáp Ứng Thuốc Có Thể Giúp Bạn Như Thế Nào

 

Kết Quả CircleDNA Đáp Ứng Thuốc Có Thể Giúp Bạn Như Thế Nào

Luôn luôn thảo luận với bác sĩ của bạn trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi đối với thuốc của bạn
Tự ý thay đổi thuốc hoặc tự ý dùng thuốc có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Kết Quả CircleDNA Đáp Ứng Thuốc Có Thể Giúp Bạn Như Thế Nào

Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào di truyền của bạn có thể ảnh hưởng đến đáp ứng thuốc của bạn
Kết quả của bạn sẽ không cho bạn biết rõ ràng nếu một loại thuốc không hiệu quả với bạn hoặc khiến bạn gặp phải tác dụng phụ.

Kết Quả CircleDNA Đáp Ứng Thuốc Có Thể Giúp Bạn Như Thế Nào

Đó là bởi vì các yếu tố khác ngoài di truyền các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến đáp ứng thuốc của bạn
Khi kê đơn thuốc, bác sĩ có thể xem xét thông tin di truyền và các yếu tố không di truyền như tiền sử sức khỏe, trọng lượng cơ thể và các loại thuốc khác mà bạn đang sử dụng.

Kết Quả Để Hướng Dẫn Cách Tiếp Cận Của Bạn Đối Với Các Loại Thuốc Tốt Hơn

 

Truy cập vào đáp ứng di truyền của bạn cho 107 loại thuốc được FDA chấp thuận bằng báo cáo tóm tắt tổng quan một cách dễ hiểu.

Kết Quả Để Hướng Dẫn Cách Tiếp Cận Của Bạn Đối Với Các Loại Thuốc Tốt Hơn

Giải thích chuyên sâu về từng nhóm thuốc và các khuyến nghị về liều lượng liên quan đến các loại thuốc được thử nghiệm.

Kết Quả Để Hướng Dẫn Cách Tiếp Cận Của Bạn Đối Với Các Loại Thuốc Tốt Hơn

Hiểu được khoa học đằng sau kết quả của bạn bao gồm giải thích cho từng loại thuốc, tác dụng phụ phổ biến và gen được thử nghiệm.

Kết Quả Để Hướng Dẫn Cách Tiếp Cận Của Bạn Đối Với Các Loại Thuốc Tốt Hơn

Vòng quay may mắn cùng CircleDNA

  • - CIRCLE VITAL miễn phí
  • - CIRCLE PREMIUM miễn phí
  • - VOUCHER 3% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 5% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 10% CIRCLE PREMIUM
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY