fbpx

Tuyển dụng Thư ký Ban Giám đốc

Thông tin chung Chức danh Thư ký Ban Giám đốc Bộ phận Phòng Hành chính Nhân sự Báo cáo trực tiếp Trưởng phòng Hành chính Nhân sự Địa chỉ làm việc 227 Đường số 9A, Khu Dân...

mailoan 10/11/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Chuyên viên Hành chính Nhân sự

Thông tin chung Chức danh Chuyên viên Hành chính Nhân sự Bộ phận Phòng Hành chính Nhân sự Báo cáo trực tiếp Phó Giám đốc Thương mại Địa chỉ làm việc 227 Đường số 9A, Khu...

mailoan 10/11/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Designer (Nhân viên Thiết kế) Cấp bậc Nhân viên Phòng ban/Tỉnh Phòng Marketing Bộ phận Kinh doanh Mối...

mailoan 14/10/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Chuyên viên Nội dung

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Content Creative Executive (Chuyên viên Nội dung) Cấp bậc Nhân viên Phòng ban/Tỉnh Phòng Marketing Bộ phận...

mailoan 18/09/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Thực tập sinh Hành chính – Nhân sự

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Thực tập sinh Hành chính – Nhân sự Cấp bậc Thực tập sinh Phòng ban/Tỉnh Phòng Hành chính – Nhân...

mailoan 27/08/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Sales Admin Intern

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Sales Admin Intern Cấp bậc Thực tập sinh Phòng ban/Tỉnh Phòng Kinh doanh Bộ phận Kinh doanh Mối quan hệ...

mailoan 14/08/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Tổng hợp

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Marketing Executive (Nhân viên Marketing Tổng hợp) Cấp bậc Nhân viên Phòng ban/Tỉnh Phòng Marketing Bộ phận...

mailoan 12/06/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Nhân viên SEO

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh SEO Executive (Nhân Viên SEO) Cấp bậc Nhân viên Phòng ban/Tỉnh Phòng Marketing Bộ phận Kinh doanh Mối...

mailoan 12/06/2021 0 Bình luận

Tuyển dụng Trợ lý Vận hành Phòng Xét nghiệm

Thông tin chung Họ tên nhân viên Nơi làm việc TP. HCM Chức danh Trợ lý Vận hành Phòng Xét nghiệm Cấp bậc Nhân viên Phòng ban/Tỉnh Ban Giám đốc Bộ phận Ban Giám đốc Mối...

mailoan 18/01/2021 0 Bình luận

Vòng quay may mắn cùng CircleDNA

  • - CIRCLE VITAL miễn phí
  • - CIRCLE PREMIUM miễn phí
  • - VOUCHER 3% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 5% CIRCLE PREMIUM
  • - VOUCHER 10% CIRCLE PREMIUM
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY